กำหนดการจัดโครงการจัดงานมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา

อิสานนิวส์ 6 กุมภาพันธ์ 2017 1,116 views

จังหวัดมุกดาหาร แจ้งกำหนดการจัดโครงการจัดงานมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดโครงการจัดงานมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโรงการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวีดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป

จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทร 0-4261-3684

สุภาวดี  อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

Tags: , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด