ประปามุกดาหาร จัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายติดตั้งประปา มาตรวัดน้ำ ปลอดดอกเบี้ย

อิสานนิวส์ 2 กุมภาพันธ์ 2017 810 views

ประปามุกดาหาร จัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายติดตั้งประปา มาตรวัดน้ำขนาด ศก.๑/๒ นิ้ว (ในระยะเหมาจ่าย ไม่เกิน ๑๐ เมตร) ไม่มีดอกเบี้ย

นายอำพล  สุดนิคม  ผู้จัดการการปรระปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขามุกดาหาร จัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา สำหรับกรณีติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก.๑/๒ นิ้ว (ในระยะเหมาจ่าย ไม่เกิน ๑๐ เมตร) โดยไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน

โครงการดังกล่าว ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปามากยิ่งขึ้น โดยประชาชนผู้สนใจจะขอติดตั้งประชารายใหม่ สามารถยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และชำระเงินตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการขอผ่อนชำระค่าติดตั้งได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร โทร.๐๔๒ ๖๑๑๑๓๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                       สุภาวดี  อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

Tags: , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด