มทบ.210 สร้างโรงเรือนผลิตอาหารกลางวันสำหรับเยาวชนในพื้นที่ชายแดน จ.นครพนม

อิสานนิวส์ 3 กุมภาพันธ์ 2017 724 views

มทบ.210 สร้างโรงเรือนผลิตอาหารกลางวันสำหรับเยาวชนในพื้นที่ชายแดน จ.นครพนม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เปิดเผยว่า เยาวชนในวันนี้คือกำลังที่จะมาพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า และอาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมาสนับสนุนให้ทุกคนได้มีการเจริญเติบโตที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ที่ทางคณะครู อาจารย์จะถ่ายทอดให้ โดยสถานศึกษาตามพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดนครพนมมีหลายแห่งที่ยังมีอาหารกลางวันไม่เพียงพอตามหลักโภชนาการ ด้วยขาดปัจจัยในการประกอบอาหาร ดังนั้นมณฑลทหารบกที่ 210 จึงได้มีโครงการในการส่งเสริมให้โรงเรียนชายแดน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนได้มีอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและปลูกฝังให้ทุกคนได้น้อมนำเอาแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงขยายผลสู่ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปประกอบอาชีพได้

โดยโครงการดังกล่าวทางมณฑลทหารบกที่ 210 ได้มีการนำร่องใน 4 โรงเรียนภายในอำเภอท่าอุเทน ประกอบไปด้วยโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว ตำบลท่าดอกแก้ว  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนากะเสริม ตำบลพนอม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา โดยจะมีการสนับสนุนให้ก่อสร้างโรงเรือนขึ้นภายในโรงเรียน เช่น เล้าไก่  โรงเรือนเพาะเห็ด จากนั้นได้จัดหาลูกไก่พันธุ์เนื้อ และเชื้อเห็ดมาให้ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำวิธีการดูแล นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธ์ และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอื่นๆอีก

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด