ม.นครพนม สร้างโมเดลจำลองประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมความพร้อมพระธาตุพนมสู่มรดกโลก

อิสานนิวส์ 4 กุมภาพันธ์ 2017 1,067 views

ม.นครพนม สร้างโมเดลจำลองประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมความพร้อมพระธาตุพนมสู่มรดกโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายบรรจง ภูละคร อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม หนึ่งในทีมออกแบบและประดิษฐ์โมเดลจำลองการเตรียมความพร้อมนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอขอให้พระธาตุพนมเป็นมรดกโลก และทางจังหวัดนครพนมก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆ ขึ้นมาดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ก็ได้รับมอบหมายงานจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ออกแบบและประดิษฐ์โมเดลจำลองแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกขึ้นมาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางคณะได้วางแผนและประดิษฐ์โมเดลจำลองออกมา โดยมีการจำลองแบบมาจากสถานที่จริง ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นองค์พระธาตุพนมและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ผู้ที่ได้ชมสามารถมองเห็นภาพว่าในอนาคตพระธาตุพนมจะเป็นอย่างไร มีการพัฒนาไปในทิศทางใด และเข้าสู่มรดกโลกอย่างไร เช่น ในพื้นที่จะมีพิพิธภัณฑ์และหอบูรพาจารย์เกิดขึ้นมา เพื่อเก็บวัตถุโบราณของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณต่างๆ การเชื่อมต่อของพื้นที่ที่จะเน้นการเดินเป็นหลัก รวมไปถึงจะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเป็นมาขององค์พระธาตุพนม ทั้ง 4 ยุค คือตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จนถึงยุคปัจจุบัน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงขั้นการดำเนินงานว่ามีการเตรียมความพร้อมถึงขั้นใดแล้ว โดยนอกจากโมเดลจำลองแล้วทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษขึ้นมาเพิ่มเติม ซึ่งภายในป้ายจะมีขั้นตอนและแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้ชมเพื่อสร้างความเข้าใจอีกด้วย

และในวันนี้ได้นำมาจัดแสดงที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ชาวลาวตลอดจนนักท่องเที่ยวกว่าหมื่นคนที่มาร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ได้ชมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นถึงวิวัฒนาการในการเตรียมความพร้อมนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องเข้ามาซักถามตลอดเวลา

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด