ชาวราชภัฏฯรดน้ำดำหัวขอพรนายกสภาฯและผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

อิสานนิวส์ 23 เมษายน 2017 1,061 views
ร้อยเอ็ด / ชาวราชภัฏฯรดน้ำดำหัวขอพรนายกสภาฯและผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
เวลา 11.30น. อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณาจารย์ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ  ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ในการรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย และเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ซึ่งนับเป็นประเพณีไทยที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมโยง
ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ
ทีมข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด
Tags: , , , , , , , ,

เกาะติด อิสานนิวส์

ความเห็นล่าสุด