จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

อิสานนิวส์ 20 เมษายน 2017 779 views

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 7  ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

         นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยกระทรวงหมาดไทย ได้มีนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้มีการจัดทำโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อนำบริการของทุกภาคส่วนราชการไปสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่เคาน์เตอร์บริการให้ลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้ ได้มีส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมนำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ให้บริการตัดผม ตรวจร่างกาย พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน จำนวน ๕ ทุน มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนยากจน มอบถุงยังชีพ ผ้าขนหนูเล็กแก่ผู้สูงอายุ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ราษฎรอำเภอหนองสูงอีกด้วย

Tags: , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด