จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

อิสานนิวส์ 20 เมษายน 2017 456 views

จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอำเภอนาแก

วันที่ 20 เมษายน 2560 ที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จัก ว่าแต่ละหน่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านใดบ้าง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปขอรับการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และขอรับทราบปัญหาของพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องใดบ้าง อยากให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือในส่วนใด พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถามต่างๆ จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จำนวน 20 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 20 ราย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50 ฝืน มอบถุงยังชีพ จำนวน 130 ชุด และมอบโฉนดที่ดินแก่ราษฎร จำนวน 63 ราย ตลอดจนการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้นำทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา ทำทันตกรรม และนวดแผนไทย รวมถึงการนำเอาองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมีมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร ด้านประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การฝากเงินออม การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้บริการของรัฐ เช่น การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การทำบัตรประชาชน ประกันสังคม การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การออกแบบบ้านเรือน และการสาธิตวิชาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP มาให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้จับจ่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การออกหน่วยบำบัดทุกข์ในครั้งนี้เพื่อนำส่วนราชการในจังหวัดนครพนมมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาให้บริการ โดยได้ขอให้ทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานราชการในการปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า และร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , ,

ความเห็นล่าสุด