นโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 2 พฤศจิกายน 2017 765 views

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ได้วางแผนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ เป็ดเทศ แพะ สุกร และพืชอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

Tags:

ความเห็นล่าสุด