นโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว

2 พฤศจิกายน 2560 กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 69 Views

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ได้วางแผนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ เป็ดเทศ แพะ สุกร และพืชอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ข่าวเด่น ยอดฮิต