นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 13 ธันวาคม 2017 208 views

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอดงหลวง และส่วนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 ให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและศิลปาชีพ และการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารขึ้น

โดยโครงการดังกล่าวผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีความจุ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ผ่านอุโมงค์ผันน้ำขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร และยาว 740 เมตร ลงสู่พื้นที่ชลประทานลำพะยัง ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ราษฎร ในเขตชลประทานได้รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่  ณ อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Tags:

ความเห็นล่าสุด