อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2560 เนื่องจากพายุเซินกา

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 26 ธันวาคม 2017 265 views

 

มุกดาหาร  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร

มุกดาหาร    อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2560 เนื่องจากพายุเซินกา

26 12 60    ที่บริเวณตลาดสีเขียวอำเภอนิคมคำสร้อย ข้างโรงพยาบาลอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย โดยนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ได้จัดให้มีการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยปี 2560 เนื่องจากพายุเซินกา โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการมอบเงินให้กับเกษตรกร จำนวน 200 ราย

ทั้งนี้การเกิดอุทกภัยเนื่องจากพายุเซินกา ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านพืช โดยได้รับรายงาน ความเสียหายอย่างสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นดังกล่าว จาก 7 ตำบล มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 1,551 หลายพืชได้รับความเสียหายได้แก่นาข้าว 6,571 ไร่ พืชไร่ 510ไร่พืชสวน 34 ไร่พื้นที่เสียหาย 7115 ไร่   และสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ทางอำเภอนิคมคำสร้อยได้ดำเนินตามขั้นตอนและระเบียบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ. ศ. 2556 และที่แก้ไข ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2559 ในวงเงิน 7,957,306.50 บาท ได้แก่นาข้าวเกษตรกร จำนวน 1551 ราย พื้นที่เสียหาย 6571 ได้การช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ เกษตรกร 121 ราย พื้นที่เสียหาย 510 ไร่อัตราการช่วยเหลือไร่ละ 1,480 บาท พืชสวนเกษตรกร 14 ราย พื้นที่เสียหาย 34 ไร่อัตราการช่วยเหลือไร่ละ 1,690 บาท

อนุศักดิ์  แสนวิเศษ

Tags:

ความเห็นล่าสุด