มุกดาหาร สมาชิกสหกรณ์ครูกว่า 500 คน ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมบริหารงานไม่โปร่งใส

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 10 มกราคม 2018 377 views

มุกดาหาร   สมาชิกสหกรณ์ครูกว่า  500 คน ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมบริหารงานไม่โปร่งใส

 

มุกดาหาร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร กว่า 500 คน ออกมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการบริหารงานของคณะกรรมการให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำนวน 500 คน ยื่นหนังสือต่อ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอความเป็นธรรมในการบริหารงานของคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร บริหารงานไม่โปร่งใส และไม่มีความชัดเจนในการบริหารงาน จึงขอให้ตรวจสอบการทำงานขอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารได้รับความเสียหาย

 

นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์  กล่าวว่า    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร มีปัญหาในเรื่องการบริหารงานคือ สมาชิกครูได้เงินปันผลน้อย เฉลี่ยคืนน้อยพวกเราก็เดือดร้อนก็เลยจำเป็นที่จะมายื่นหนังสือในวันนี้ ได้ขอร้องผู้มีอำนาจได้ช่วยเหลือพวกเรามีข้อเสนอ 5 ข้อ และในวันนี้ได้ยื่นหนังสือ 3 หน่วยงานมี ศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร กองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร และสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประเด็นหลักที่จะยื่นหนังสือวันนี้คือ 1.ให้ประธานแบะคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันหยุดปฎิบัติหน้าที่โดยพลัน 2. ให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ที่ผ่านมา 3. ให้มีการเปิดประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ เพื่อแก้ไขระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการได้มาซึ่งประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบสหกรณ์ 4. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหนี้สงสัยจะสูญ โดยโปร่งใสและชัดเจน 5. ถ้าหากพบการทุจริตคอร์รับชั่น ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบกฏหมาย

ทั้ง 5 ข้อนี้ทางสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือต่อไป

ด้านนายปานทอง สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้รับหนังสือแล้วจะได้ตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งหมดเลย โดยเฉพาะมีท่านสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จะได้ตรวจดูรายละเอียดในเนื้อหา วิธีการดำเนินการของสหกรณ์ ดำเนินการมาถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างไร หายไปไหมหนี้สูญขาดไหน เอาลูกหนี้ที่แท้จริงมากู้หรือเปล่า หรือว่ามีการแอบอ้างจะได้ตรวจสอบให้หมด และจะแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบ ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร จะได้แจ้งผ่านประธานสภาครูอีกทีหนึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าว..

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด