มุกดาหาร  ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนมุกดาหาร

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 26 มกราคม 2018 633 views

วันศุกร์ที่ 26  มกราคม  2561  เวลา  140.00 น.  ห้องช้างน้าว  โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ · ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการ  ประชุมร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร  ประจำเดือนมกราคม  2561  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการไป  เปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนชี้แนะปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของทางจังหวัด

ในเดือนนี้จังหวัดมีโครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม ใน 36 ปี มุกดาหาร  ด้านมั่นคง  11 โครงการ  โครงการทั้งหมดจะมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของประชาชน    ด้านมั่งคั่ง  21  โครงการ  พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว   ด้านยั่งยืน  4  โครงการ  โครงการศาสตร์พระราชาเพื่ออนาคต  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการน้ำและพลังงานทดแทน  ตั้งแต่ที่เริ่มโครงการมาตอนนี้มีหลายหน่วยงานได้มีกิจกรรมเข้าร่วมเพิ่มขึ้น  45 เรื่อง  ในโครงการนิทรรศการ  111 ปี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการจดทะเบียนสมรสหมุ่ในวันวาเลนไทม์  และโครงการที่พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดย ธ.ก.ส.  ออมสิน  กรุงไทย  ให้ผู้มีบัตรได้มีแหล่งทุนเพื่อการขยายกิจการ  ให้ความรู้ ลดภาระหนี้และส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัย  และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ถามในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

Tags:

ความเห็นล่าสุด