มุกดาหาร เอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทยนำคณะเยือนมุกดาหารหารือความร่วมมือไทย-ลาว

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 7 กุมภาพันธ์ 2018 642 views

 

มุกดาหาร เอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทยนำคณะเยือนมุกดาหารหารือความร่วมมือไทย-ลาว          

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาศเยือนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป. ลาว มีหัวหน้าส่วนราชการปนะกอบด้วย นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, แรงงานจังหวัด, จัดหางานจังหวัด, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ที่เกี่ยวข้องด้านชายแดนร่วมประชุม ณ ห้องรับรองด่านศุลกากรมุกดาหาร บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต

ฟังการบรรยายสรุปการค้าชายแดนระหว่างมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในเรื่องด้านความมั่นคง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การป้องกันปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายของชาวลาวที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย อาจจะเข้าใจว่าเป็นบ้านเรือนเคียงใกล้ไปมาหาสู่กันอย่างที่เคย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว เอกอัครราชทูตสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรประเทศไทย ได้กล่าวในที่ประชุม ขอให้ช่วยดูแลความปลอดภัย หรือเรื่องอื่น ๆ ด้านแรงงาน หรือประชาชน สปป.ลาว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร

นายไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร และ ประชาชน สปป.ลาว  มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดำรงร่วมกันมานาน อีกทั้งภาษาที่คุยแล้วเข้าใจกัน ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งโขง มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดจังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จากมุกดาหารสู้แขวงสะหวันนะเขต เป็นการเชื่อมแผ่นดินไทยสู่อาเซี่ยนโดยผ่านสปป.ลาว เชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามกลาง ตามเส้นทางหมายเลขR9 หรือเส้นทางสายตะวันออกสู่ตะวันตก EWEC เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการค้า การท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศไทย – ลาว มีงานทำมีอาชีพ ผู้ประกอบการมีรายได้จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ++

มุกดาหาร เอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทยนำคณะเยือนมุกดาหารหารือความร่วมมือไทย-ลาว          

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาศเยือนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป. ลาว มีหัวหน้าส่วนราชการปนะกอบด้วย นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, แรงงานจังหวัด, จัดหางานจังหวัด, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ที่เกี่ยวข้องด้านชายแดนร่วมประชุม ณ ห้องรับรองด่านศุลกากรมุกดาหาร บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต

ฟังการบรรยายสรุปการค้าชายแดนระหว่างมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในเรื่องด้านความมั่นคง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การป้องกันปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายของชาวลาวที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย อาจจะเข้าใจว่าเป็นบ้านเรือนเคียงใกล้ไปมาหาสู่กันอย่างที่เคย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว เอกอัครราชทูตสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรประเทศไทย ได้กล่าวในที่ประชุม ขอให้ช่วยดูแลความปลอดภัย หรือเรื่องอื่น ๆ ด้านแรงงาน หรือประชาชน สปป.ลาว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร

นายไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร และ ประชาชน สปป.ลาว  มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดำรงร่วมกันมานาน อีกทั้งภาษาที่คุยแล้วเข้าใจกัน ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งโขง มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดจังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จากมุกดาหารสู้แขวงสะหวันนะเขต เป็นการเชื่อมแผ่นดินไทยสู่อาเซี่ยนโดยผ่านสปป.ลาว เชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามกลาง ตามเส้นทางหมายเลขR9 หรือเส้นทางสายตะวันออกสู่ตะวันตก EWEC เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการค้า การท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศไทย – ลาว มีงานทำมีอาชีพ ผู้ประกอบการมีรายได้จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ++

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์   0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด