การแข่งขันกีฬา “กศน.มุกดาหารเกมส์” ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 10 กุมภาพันธ์ 2018 986 views

 

นายถาวร  พลีดี  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร  จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.มุกดาหารเกมส์” ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  ในวันที่ 9 กุมพาพันธ์  พ.ศ.2561  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,600 คน จาก กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ในงานการแข่งขันกีฬา “กศน.มุกดาหารเกมส์” ต้านยาเสพติด ครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑาและเกม  ในพิธีเปิดการแข่งขันมี นายสุรินทร  คูณเมือง  นางสาวชมพูนุท  หิริโกกุล  นางสาวฐิติพร  ยุทธิจักร  เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิงและมีนายเพียร  แสวงบุญ  นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณ  หลังพิธีเปิดการแข่งขันมีการแข่งขันกีฬา ตามรายการ

-ชักเย่อคู่พิเศษ ระหว่าง  ครู กศน.มุกดาหาร  กับ ครู กศน.บ้านผักขะ เมืองไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

-แข่งชัเย่อผสม นักศึกษา กศน. ชาย  8  หญิง  7 คน

-แข่งขันเปตองผสมระหว่างกศน.มุกดาหาร  กับ ครู กศน.บ้านผักขะ เมือง                    ไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว

-การแข่งขันกรีฑา 4 x100/4 x 20/4×400  นักศึกษา กศน. ชายและหญิง

-แข่งขันเซปักตะกร้อ นักศึกษา กศน.ชาย

-แข่งขันวอลเลย์บอล นักศึกษา กศน.หญิง

-แข่งขันเปตอง  นักศึกษา กศน.ชาย/ หญิง

-แข่งขันวอลเลย์บอลผสมระหว่างกศน.มุกดาหาร  กับ ครู กศน.บ้านผักขะ                   เมืองไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว

-แข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ  ระหว่าง  กศน.มุกดาหาร  กับ  สื่อมวลชนจังหวัด                   มุกดาหาร

ฟุตบอล นักศึกษา กศน.ชาย

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด