“โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง”

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 9 มีนาคม 2018 957 views

“โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง”

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง” ประจำปี 2561  โดยมีนายอำเภอหนองสูงกล่าวให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองสูงร่วมในงานดังกล่าวจำนวนมาก  ณ สนามกีฬากลางอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์   0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด