แถลงข่าว”จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 30 มีนาคม 2018 342 views

แถลงข่าว”จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าแขวงสะหวันนะเขตและพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงข่าวโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTPO และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ประจำปี 2561 มีผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขตและหัวหน้าส่วนราชการ

สืบเนื่องจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน  เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาด  และมุกดาหารได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาตั้งแต่ ปึ พ.ศ.2555 และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดเป็นแผนการดำเนินงานไว้เป็นประจำทุกปีและทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 ของการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จังหวัดมุกดาหารจึงได้กำหนดให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2561  เวลา 17.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร  ในงานได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดมุกดาหาร 30 บูท จากจังหวัดกลุ่มสนุก (สกลนคร  นครพนม)  10 บูท เครือข่ายต่างจังหวัด  20 บูท และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ODOP จาก สปป.ลาว  10 บูท  ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การเจรจาคู่ธุรกิจการค้าของสองประเทศ  ในวันงานอยากจะขอเชิญชวนผู้สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ และผู้ที่อยากมองหาช่องทางในการทำธุรกิจไปร่วมงานกันให้มาก

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด