ยกย่องชื่นชม

อิสานนิวส์ 19 ธันวาคม 2016 662 views

ขอนแก่น  /    ยกย่องชื่นชม….ผศ.กิตติบดี   ใยพูล   คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. เป็นประธานในงานฉลองปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยกย่องชื่นชมศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์ มข. โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ที่ โรงแรมอวานีขอนแก่น

 

นที วงศ์บุญมี ทีมข่าวอิสานนิวส์ ขอนแก่น

Tags: ,

ความเห็นล่าสุด