พิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร

4 เมษายน 2561 กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 40 Views

พิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อเวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงห์แก้ว รมต.ว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร  และดร.คำแพง  ไชสมแพง รมต.ว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่ง สปป.ลาว และคณะติดตามฝ่ายไทยและสปป.ลาวร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหารและแขกที่เข้าร่วมในงานพิธี

จากเปิดศูนย์ที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหารนับเป็นจุดที่ 4 คือศูนย์คนงานเมียนม่าอยู่ที่จังหวัดตาก ศูนย์คนงานกัมพูชาอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ศูนย์คนงานสปป.ลาวอยู่ที่จังหวัดหนองคาย และศูนย์จังหวัดมุกดาหารก็เป็นอีกศูนย์ที่ให้การรองรับแรงงานจากสปป.ลาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงานเข้าทำงานให้ถูกต้องตามกฏหมายทั้งแรงงานและนายจ้าง  ต่อไปความเจริญจะขยายมาทางภูมิภาคนี้เพราะขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติโครงการขยายถนนสี่เลนได้หมดทุกเส้นทางและต่อไปก็จะขยายเส้นทางรถไฟรางคู้  จากบ้านไผ่มามุกดาหารและไปนครพนม

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ข่าวเด่น ยอดฮิต