โครงการความร่วมมือของผู้ประกอบการไทย-ลาว ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการสร้างเครือข่าย

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 5 กรกฎาคม 2019 295 views
โครงการความร่วมมือของผู้ประกอบการไทย-ลาว ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการสร้างเครือข่าย (Thai – Lao Entrepreneurs Cooperation in Economic,Trade and Networking Project)
Thai – Lao Entrepreneurs Networking Project.
รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป

วันที่จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน : 22-26 ก.ค.2562
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน : สถานประกอบการในจังหวัดมุกดาหารคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:
1. เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทเจ้าของกิจการ ที่ประกอบกิจการในจังหวัดมุกดาหาร หรือ…
2. เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทเจ้าของกิจการ ที่ประกอบกิจการใน สปป.ลาว
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
4. กรอกใบสมัครในระบบให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ:
(1) ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการกำหนด กรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งทั้ง 15 ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตลอดระยะ 5 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
(2) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการแล้ว ผู้จัดโครงการจะส่ง E-mail เพื่อส่งเอกสารแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และประสานงานไปทางโทรศัพท์ เพื่อขอยืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จัดโครงการกำหนด)
(3) ผู้ประกอบการทั้ง 15 ท่าน สามารถนำผลิตภัณฑ์มาแสดงในงาน พร้อมการจับคู่ทางธุรกิจ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณทัศนีย์ 080-411-6066

Tags:

ความเห็นล่าสุด