ผู้ว่าฯนครพนม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอำเภอเมือง

อิสานนิวส์ 23 ธันวาคม 2016 997 views

นครพนม /  ผู้ว่าฯนครพนม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอำเภอเมือง

 วันที่ 23 ธันวาคม 2559  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกสูง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จัก ว่าแต่ละหน่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านใดบ้าง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปขอรับการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และขอรับทราบปัญหาของพื้นที่ ว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องใดบ้าง อยากให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือในส่วนใด พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน มอบทุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม จำนวน 20 ทุน มอบทุนการศึกษากองทุนหมู่บ้าน จำนวน 35 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย มอบผ้าห่มจำนวน 20 ฝืน และมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 100 ชุด ตลอดจนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ที่ดิน ประกันสังคม การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การฝากเงิน ออม ตลอดจนการทำบัตรประชาชน การทำใบขับขี่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP รวมถึงการสาธิตวิชาชีพต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การออกหน่วยบำบัดทุกข์ในครั้งนี้เพื่อนำส่วนราชการในจังหวัดนครพนมมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาให้บริการ โดยได้ฝากขอให้ทุกคนร่วมเป็นหู เป็นตาในการสอดส่องการกระทำผิดกฎหมายในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด เพราะนำมาซึ่งเหตุต่างๆอย่างมากมาย เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกทั้งในช่วงนี้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนพบแต่ความสุข ความเจริญ มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะเป็นช่วงที่มีผู้สัญจรไปมาตามท้องถนนมากกว่าปกติอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้ง่าย

ภาพ/ข่าว – ทินกร เพชรดี ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , ,

ความเห็นล่าสุด