รองผวจ.พบประธานเมืองเวียดนามร่วมดันรถเอกชนขับเข้าชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย  

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 30 สิงหาคม 2019 217 views

 

รองผวจ.พบประธานเมืองเวียดนามร่วมดันรถเอกชนขับเข้าชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย

พาณิชย์จังหวัดมุกดาหารนำ หน.ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐเอกชนด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก – EWEC ดานัง 2019 จัดโดยคณะกรรมการประชาชนเมืองดานังโดยความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ชมเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน ฟังบรรยายเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าข้ามแดนด่านลาวบาว สปป.ลาว ศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการโดยนางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมภาคเอกชนร่วมงาน EWEC International Trade, tourism and Investment fair 2019 ที่นครดานัง ประเทศเวียดนาม พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญ ประกอบด้วย ฟังบรรยายสรุปเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมชมโรงงานไทย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ ไต้หวัน จีน ฯลฯ ร่วม 67 โรงงาน ในพื้นที่โครงการกว่า 6,250 ไร่ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เห็นเป็นรูปร่าง บนแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East  –  West  Economic Corridor หรือ EWEC) ระยะทางประมาณ 1,450 กม. คลุมพื้นที่ 4 ประเทศ ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มากถึง 10 เขต สะหวัน – เซโน สปป.ลาว เป็นพื้นที่นักลงทุนให้ความสนใจสูงสุด

เยี่ยมชมด่านศุลกากรเมืองลาวบาว ประเทศเวียดนาม (ติดด่านแดนสะหวัน สปป.ลาว) โดยนายเหงียน วัน บินห์ รองหัวหน้าฝ่ายบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว บรรยายสรุป ชมการทำงานในพื้นที่ศุลกากรลาวบาวที่ใช้ระบบตรวจจุดเดียว รองรับรถขนส่งสินค้า รถส่วนบุคคลและรถโดยสารระหว่างประเทศแห่งเดียวบนเส้นทาง EWEC

พบคณะผู้บริหารจังหวัดกวางตรีเมืองชายแดนหน้าด่านของเวียดนาม หารือด้านการค้าการลงทุนขนส่งสินค้าผ่านแดน ระหว่างไทย – ลาว – เวียดนาม ดูเส้นทางคมนาคมที่ใช้ขนส่งสินค้าสายหลักเหนือจรดใต้ ผ่านเมืองกวางตรีและจุดตัดทางแยกสำคัญเส้นทาง R1 และ R9 สาย EWEC ในประเทศเวียดนาม

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการเข้าพบหารือกับนายเหงียนดึ๊กจี๋น ประธานคณะกรรมการประชาชน จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม และคณะผู้บริหารเมืองกวางตรี มุกดาหาร – กวางตรี ทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีความเห็นที่จะร่วมผลักดันให้รถยนต์ส่วนบุคคลของทั้ง 2 เมือง 2 ประเทศ สามารถขับเข้าถึงตัวเมืองของทั้งสองประเทศ ในฐานะ 2 เมือชายแดน คู่แฝดมุกดาหาร – กวางตรี ที่ได้ลงนาม MOU ช่วงระหว่างปี 2548 เพื่อเชื่อมประสาน ด้านการค้าชายแดน การลงทุนระหว่างกัน และการท่องเที่ยวมาถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าการค้าผ่านด่านมุกดาหารสูงกว่า 2 แสนล้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อระหว่างกันบนแนวเส้นทาง EWEC

นายศุภกร มูลสุวรรณ กล่าวในตอนท้ายว่า ฝ่ายไทยจะขอให้ลดขั้นตอนในกฎระเบียบการนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าพื้นที่มุกดาหาร เบื้องต้นจะขอให้ลดขั้นตอนกฎระเบียบข้อยุ่งยากทางเอกสาร ให้เหลือเป็นเปเปอร์ออนไลน์ ลดระยะเวลาการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจากประเทศเวียดนามให้น้อยลง การขับรถพวงมาลัยคนละด้านกับไทยผู้ขับขี่จะต้องมีทักษะการควบคุมรถที่ดี จึงต้องอบรมให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยยึดถือใบอนุญาตขับขี่ของละประเทศเวียดนาม จะต้องมีภาษาอังกฤษกำกับร่วมเช่นเดียวใบขับขี่ของไทย คิดว่าการเปิดช่องให้รถยนต์ส่วนบุคคลของเวียดนาม เข้ามาในจังหวัดมุกดาหารจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในทุกด้าน ส่งผลให้มีความคล่องตัวด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมาขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ติดตามดำเนินการมาหลายปี ทราบว่าผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จะนำเรียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งในเร็ววันนี้ +++

 

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์ – ชูโรจน์  ตรีประภากร   0874247225 – 0897107444

Tags:

ความเห็นล่าสุด