ร.ร.เมทนีดลนำนักเรียนหลากเชื้อชาติลงแขกปลูกข้าวเพิ่มทักษะชีวิต

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 20 กันยายน 2019 249 views

 

ร.ร.เมทนีดลเปิดห้องเรียนธรรมชาติ พาเด็กนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติลงนาปลูกข้าวกับปราชญ์ชาวบ้าน เติมเต็มประสบการณ์เพิ่มทักษะชีวิตที่หาได้ยากในยุคสังคมดิจิทัล ที่สำคัญได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อมรำลึกพ่อหลวง ร.๙

จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้วสำหรับโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเติมเต็มประสบการณ์เพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น โดยล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (18 ก.ย.) ที่บริเวณไร่นาสวนผสมของ น.ส.อนงค์ พั่วลี ที่บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล พร้อมคณะครูชาวไทยและต่างชาติ นำนักเรียนร่วมลงพื้นที่ดำนา หาหน่อไม้ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยในพื้นที่ชนบทที่แวดล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าตามธรรมชาติ

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล บอกว่า ครั้งนี้เป็นปีที่ 12 แล้วที่ทางโรงเรียนพาเด็กนักเรียนออกมาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านตัวจริง และเปิดโลกทัศน์พัฒนาทักษะชีวิต สร้างการเรียนรู้วิถีอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษ โดยนักเรียนเมทนีดลได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการปลูกข้าวในทุ่งนา ถือซึ่งเป็นหัวใจหลักและอัตลักษณ์ทางการศึกษาแบบ “เมทนีดล” คือ เก่งภาษา ดูงามอย่างไทย จิตใจดี

“การได้ลงนาปลูกข้าวร่วมกับพี่น้องเกษตรกร เด็กนักเรียนของเรายังจะได้ซึมซับสิ่งดีๆ จากกิจกรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนคนท้องถิ่นซึ่งอยู่รายล้อมโรงเรียนที่พวกเขาเล่าเรียนศึกษาอีกด้วย” ดร.อรทัยกล่าว และว่า

ที่สำคัญ กิจกรรมลงแขกปลูกข้าวที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น ก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ด้วย

“โรงเรียนเมทนีดลเรามีปรัชญาชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างรู้คุณค่า การลงนาลงแขกปลูกข้าวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กของเราได้ลงมือทำจริงหลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฎีมาแล้วจากปราชญ์ชาวบ้าน” ดร.อรทัยกล่าวย้ำ

ด้านปราชญ์ชาวบ้าน น.ส.อนงค์ พั่วลี เจ้าของแปลงนาที่ใช้ทำกิจกรรมครั้งนี้ เปิดเผยว่า “ดีใจที่มีโอกาสช่วยสอนนักเรียนเมทนีดลเรียนรู้วิธีการดำนา เป็นงานฝึกความอดทน เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงความยากลำบากของการทำนาของชาวนา รู้ซึ้งถึงคุณค่าของข้าวแต่ละเมล็ดว่ากว่าจะได้มายากลำบากแค่ไหน

ชาวชุมชนยินดีมากที่ท่าน ผอ.โรงเรียนจัดทำโครงการดีๆ แบบนี้ให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา เรียนรู้จากการลงมือดำนาทำนาในสถานที่จริง เปิดโอกาสให้เด็กมาสัมผัสธรรมชาติที่นับวันหายากมากในสังคมเมือง” น.ส.อนงค์กล่าว

ด.ช.ชยกฤต เพียนอก หรือน้องเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมทนีดล บอกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มว่า “ผมและเพื่อนๆ เรียนที่เมทนีดลมาตั้งแต่เด็ก ได้ออกมาทำนาอย่างนี้รู้สึกสนุกและได้ความรู้วิธีการทำนาปลูกข้าวอย่างเป็นขั้นตอน ได้หาหน่อไม้ตามกอไผ่ด้วย ไม่เคยทำมาก่อน พวกเราชอบมาก ถ้าไม่ได้มาลงมือปลูกข้าวเองก็คงไม่รู้ว่ากว่าจะได้เก็บเกี่ยวข้าวไปเป็นอาหารรับประทานต้องใช้เวลาและความอดทนมากแค่ไหน”

คุณปึ๊ด…..

Tags:

ความเห็นล่าสุด