ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัวในหนองน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองสูง เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 1 มิถุนายน 2020 162 views

 

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัวในหนองน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองสูง เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.63 เวลา 07.00 น. ณ หนองสาธารณะหนองสูง #บ้านหนองสูง หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง  ประธานพิธี พร้อมด้วย นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร นายวิรัตน์ เจริญจิตร์ ปลัดอาวุโสหนองสูง ประมงอำเภอหนองสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต.หนองสูงเหนือ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ลงในสระหนองสูง แหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ของสำนักงานประมงจังหวัด มุกดาหาร ภายใต้แผนปฏิบัติการพื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 49 แห่ง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยในพิธีดังกล่าว

อำเภอหนองสูง กล่าว ชาวบ้านหนองสูงส่วนมากประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านหลายคนได้รับผลกระทบเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการจ้างงาน โดยกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งอาหาร ลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน ยังจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ ได้อีกทางหนึ่ง  นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลรักษากุ้งก้ามกรามที่ปล่อยให้เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ก่อนจึงลงมือจับเป็นอาหารและขายสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงจับได้ในช่วงเดือน เมษายน 2564

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  –  ติงลี้

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด