ยกระดับฝีมือแรงงานมุก-สะหวัน

อิสานนิวส์ 26 ธันวาคม 2016 815 views

มุกดาหาร / ยกระดับฝีมือแรงงานมุก-สะหวัน        

  

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในการมอบใบประกาศให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GMS-ASEAN) สาขาพนักงานโรงแรม สาขาเทคนิคการสอนงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน โดยมีนายธนวรรธน์ มานะทัต จากสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อส่งเสริมการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าวอิสานนิวส์ มุกดาหาร

Tags: , , , ,

เกาะติด อิสานนิวส์

ความเห็นล่าสุด