จ.นครพนม จัดงานวันป้องกันภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2560

อิสานนิวส์ 26 ธันวาคม 2016 1,045 views

นครพนม / จ.นครพนม จัดงานวันป้องกันภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป้องกันภัยแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมให้เข้าใจถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่จะทำให้ทุกคนรู้จักการป้องกันตนเองและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยต่างๆ

.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ภัยพิบัติมีอยู่ 2 ประเภท คือภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นภัยที่ทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ ต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย อีกภัยอีกประเภท คือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นภัยที่ทุกคนสามารถป้องกันได้ถ้าร่วมมือกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เราจะพบว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และสาเหตุก็มาจากความประมาณ หรือความไม่ตั้งใจ ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมทุกคน จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัดงานวันป้องกันภัยแห่งชาติขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยด้านต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวนกว่า 500 ราย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 13 ฐาน ประกอบไปด้วยฐานป้องกันอัคคีภัย ฐานเรียนรู้อุทกภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว ฐานการประกันภัย ฐานเรียนรู้อุบัติเหตุทางถนน ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานการใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัย ฐานการขับขี่ที่ปลอดภัย ฐานการติดตามการพยากรณ์อากาศด้วยตนเอง ฐานการสัญจรทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ตกน้ำ ฐานการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาคาร เครื่องเล่น อุปกรณ์สาธารณะที่ปลอดภัย ฐานโรคติดต่อ และฐานการสังเกตสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติภัย

.

นอกจากนี้ยังมีการปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน ที่สัญจรไปมาตามเส้นทางต่างๆ

 

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , , ,

ความเห็นล่าสุด