ทิ้งร้างอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) ไร้หน่วยงานดูแล

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 23 กรกฎาคม 2020 133 views

 ทิ้งร้างอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) ไร้หน่วยงานดูแล

จากการร่ำลือของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางเข้าไปเยี่ยนเยือน อุทยานสมเด็จย่า ณ ฐานวรพัฒน์ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร พบเห็นสภาพภายในอุทยานฯ พื้นที่ศาลาแปดเหลี่ยมที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จย่า ภายในฐานวรพัฒน์ ถูกปล่อยทิ้งร้างขาดการดูแลรักษาจนเศษกิ่งไม้ใบหญ้าวัชพืช ขึ้นรกร้างไปทั่วบริเวณอุทยาน ในลักษณะที่มีเศษไม้ใบหญ้าขึ้นรกร้างดังกับไม่มีคนดูแล โดยมีแต่เศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ กองเกลื่อนไปแทบทุกพื้นที่ ทั้งทีมีการก่อสร้างพัฒนาจุดพักขึ้นใหม่หลายแห่ง แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปพัฒนาดูแลตัวอาคาร สถานที่โดยรวมทุกแห่ง ทั้งที่มีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ร่มรื่นอย่างมากอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งถูกปล่อยทิ้งร้างมีสภาพทรุดโทรม และที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคือ บริเวณศาลาทรงแปดเหลี่ยมที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จย่า ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ประกอบพิธีสักการะบูชาสมเด็จย่า อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของทวยราษฎร์ ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยเศษกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านวอนลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งหน่วยงานหรือมอบหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงอุทยานสมเด็จย่าให้มีความสวยงาม และสมพระเกียรติโดยเร็ว

วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า หน่วยงานจำนวนมากโดยเฉพาะ จังหวัดที่มีพระรูปของสมเด็จย่าประดิษฐานอยู่ ต่างจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศล แต่ จ.มุกดาหาร นอกจากจะไม่ได้จัดกิจกรรมและก็ยังไม่ทำนุบำรุงพื้นที่อีกด้วย  ด้านตัวอาคารที่สมเด็จย่าเคยเสด็จมาประทับ อาคารที่ทำการ และที่พักของเจ้าหน้าที่ก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรม น่าจะขาดการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งเป็นภาพที่คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางจังหวัด จะละเลยปล่อยให้อุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ การประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต และวันพระราชสมภพ ที่สำคัญของทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหาร มีสภาพที่ไม่น่าดูเช่นนี้  อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาม่วง ม.6 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนตาลประมาณ 5 กม. มีเนื้อที่ 103 ไร่ เดิมเป็นที่ตั้งฐานควบคุมทางยุทธวิธี 06 กองทัพภาคที่ 2 ในขณะพื้นที่มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) และได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานสมเด็จย่า นับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวของ จ.มุกดาหาร เป็นอุทยานที่สำคัญของประเทศไทยจากเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 ห้วงเวลา คือ เป็นสถานที่ ร.อ.วรพัฒน์ อัมพรพงษ์ นายทหารชุดควบคุมทางยุทธวิธี 06 ถูกซุ่มโจมตีจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2519

ต่อมาระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2520 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา (พระยศในขณะนั้น) ได้เสด็จมาประทับแรมที่ฐานวรพัฒน์เพื่อเป็นมิ่งขวัญและให้กำลังใจกับบรรดาทหาร ตำรวจ และข้าราชการ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ จ.มุกดาหาร โดยมีพลโทเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้นตามเสด็จด้วย ทั้งนี้ฐานวรพัฒน์ถือเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงเสด็จมาประทับแรมนานถึง 2 คืน 3 วัน  หลังจากนั้น จ.มุกดาหาร และ อ.ดอนตาล ก็ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาฐานวรพัฒน์เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สมเด็จย่า และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน และวันที่ 15 ธันวาคม 2539 จ.มุกดาหาร ก็ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จย่าขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นศาลาแปดเหลี่ยม และเปิดอาคารสมเด็จย่า โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานพิธี  นับแต่นั้น จ.มุกดาหาร และ อ.ดอนตาล ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และพืชพรรณธรรมชาติ สถานที่อบรมสัมมนา และเข้าค่ายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด  และในทุกวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าของทุกปี จ.มุกดาหาร จะมีการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระรูปสมเด็จย่าภายในอุทยานสมเด็จย่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 119 ปี ณ อุทยานสมเด็จย่า เช่นกัน  “อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์)” จังหวัดมุกดาหาร นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นศูนย์รวมการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงไม่ควรที่ทางจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนิ่งเฉยไม่ใส่ใจ แต่ควรจะเร่งเข้ามาแก้ไขปรับปรุงให้มีความสง่าและงดงามสมพระเกียรติอย่างสูงสุด อย่างน้อยพื้นที่แห่งนี้จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหาร สามารถใช้เป็นสถานที่จัดประชุม ดูงานพืชพันธ์ไม้ ใช้ในการพักแรม ทั้งยังเคยจัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาแล้ว เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่จดจำและใช้ประโยชน์ของกลุ่มประชาชนต่อไป +++

 

ชูโรจน์ ตรีประภากร 089-7107444, 042-613555, 630999

Tags:

ความเห็นล่าสุด