โครงการ “ชวนคนรัก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” โรงพยาบาลมุกดาหาร ปี 2560

อิสานนิวส์ 28 ธันวาคม 2016 1,045 views

มุกดาหาร / โครงการ “ชวนคนรัก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” โรงพยาบาลมุกดาหาร ปี 2560

โรงพยาบาลมุกดาหารได้จัดกิจกรรมโครงการ “ชวนคนรัก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” โรงพยาบาลมุกดาหาร ปี 2560 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ๕ อ.เป็นหลักในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชนประกอบด้วย    การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และสุขภาพจิต อนามัยชุมชน และอโรคยา เริ่มจากการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ในการสร้างสุขภาพโดยให้ภาครัฐส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ด้วยการออกกำลังกายแบบต่างๆ นั้น

.
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย  หลายคนอ้างไม่มีเวลา บางคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอิริยบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกาย  จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา  เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ หลายหน่วยงานได้หันมาให้ความสนใจโดยให้มีการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้น

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) กล่าวต่อว่า เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ในหน่วยงานทุกหน่วยงานและประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการออกกำลังกาย       อย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน โดยได้นำกิจกรรมการปั่นจักรยาน ที่ได้รับ  ความนิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการชวนคนรัก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลมุกดาหาร ปี 2560 ขึ้น

.

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสร้างกระแสสุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร     ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าว

 

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร โทร.042-615244-7  www.mukhos.go.th

Tags: , , , , ,

ความเห็นล่าสุด