ป่าไม้นครพนม ร่วมกับหน่วยทหาร น้อมนำพระราชดำริ สร้าง รสทป. พิทักษ์ป่าชุมชน

อิสานนิวส์ 30 ธันวาคม 2016 1,073 views

นครพนม / ป่าไม้นครพนม ร่วมกับหน่วยทหาร น้อมนำพระราชดำริ สร้าง รสทป. พิทักษ์ป่าชุมชน

วันที่ 29 ธันวาคม 59  ที่บริเวณวัดศรีดาราม บ้านนาชุม หมู่ 11 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายวีระ มานิสสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม พร้อมด้วย ร้อยเอก พินิจ สำราญพิศ หัวหน้าชุดฝึกอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ตัวแทนจาก กองร้อยทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ 3 นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนบ้านนาชุม จำนวน 100 คน ที่มีจิตอาสาดูแลผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ทั้งทักษะในการสังเกต การเฝ้าระวัง การดูแลรักษาป่า การประสานงาน ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายให้กับทุกคนที่เข้ารับการฝึก ซึ่งผู้ที่ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้เป็นราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) โดยจะได้รับตราสัญลักษณ์ รสทป. พร้อมรับผ้าผูกคอ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต พระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดับบนผ้าผู้คอ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะกระทำความดี สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการพิทักษ์รักษาดูแลและฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด