จ.นครพนม เฟ้นหาข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2559/60 ประกวดระดับประเทศ

อิสานนิวส์ 11 มกราคม 2017 931 views

นครพนม / จ.นครพนม เฟ้นหาข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2559/60 ประกวดระดับประเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2560  ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2559/60 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาได้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลับทุกคน

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ได้จัดการประกวดมาแล้ว 1 ครั้ง และได้ส่งตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะการแข่งขันในระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับประเทศ ก็สามารถคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศมาได้ นั้นแสดงให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิของจังหวัดนครพนม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องชาวนาในพื้นที่มีการพัฒนาข้าวของต้นเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการจัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2559/60 ขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวนาจังหวัดนครพนมส่งผลผลิตเข้าประกวดถึง 61 ราย

ส่วนเกณฑ์การตัดสินนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจะให้คะแนนโดยไม่รู้ว่า ข้าวหอมมะลิเป็นของใคร มาจากส่วนไหนของพื้นที่จังหวัดนครพนม เพราะมีเพียงหมายเลขติดไว้ที่ถุงข้าวเท่านั้น ซึ่งคะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนคุณภาพข้าวเปลือก 30 คะแนน และส่วนคุณภาพข้าวสาร 70 คะแนน และผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ โดยจะมีการตรวจดูตั้งแต่ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว รวงข้าว ว่าไม่มีข้าวเสีย ข้าวลีบ ข้าวเป็นโรค รวมถึงไม่กลายพันธ์หรือมีข้าวอื่นปน จากนั้นก็นำไปแปรสภาพเป็นข้าวสาร ซึ่งจะต้องได้ข้าวต้นมากกว่า 40 กรัม จากข้าวเปลือก 100 กรัม จากนั้นมาตรวจดูว่ามีข้าวเม็ดแดง ข้าวเหนียว ข้าวท้องไข่ น้อยที่สุด รวมถึงตรวจความขาว ความเรียว ความใส และความเต็มของเมล็ดข้าว ซึ่งผลปรากฏว่าเกษตรกรที่ชนะเลิศแบบกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ส่วนเกษตรกรรายบุคคลได้แก่ นายโอภาส ไชยกา อยู่ที่หมู่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ รองอันดับ 1 ได้แก่ นายสว่าง คำมุงคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณรองอันดับ 2 ได้แก่นางวันสี แก้วนิวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณและรางวัลชมเชยได้แก่นายอรุณ อุสาพร หมู่ที่ 10 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า  รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดจะส่งเข้าประกวดต่อในระดับประเทศต่อไป

 

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด