ร้อยเอ็ด กีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด โพธิ์ศรีสว่างเกมส์ ครั้งที่ 19

อิสานนิวส์ 24 มกราคม 2017 1,083 views
ร้อยเอ็ด กีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด โพธิ์ศรีสว่างเกมส์ ครั้งที่ 19
จ.ร้อยเอ็ด – องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง จัดโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรีสว่าง “โพธิ์ศรีสว่างเกมส์ ครั้งที่ 19” ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่าง 20-22 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
วันนี้(22 มกราคม 2560) นายเอกภาพ พลซื่อ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง “โพธิ์ศรีสว่างเกมส์ ครั้งที่ 19” ประจำปี 2560  ณ สนามกีฬาตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนายรุ่งเรือง แสงอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานฯ จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมทีม สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชน เพื่อการแข่งขันสู่กีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันได้จัดขึ้ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560  กีฬาที่จัดการแข่งขันมี 4 ชนิด คือ ฟุตลอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง มีนักกีฬาจาก 13 หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์ศรีสว่างเข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งเป้น 4 โซนได้แก่ 1)โซนบ้านโพธิ์ศรี-หัวงัว 2)โซนบ้านป้อง-สร้างบุ 3)โซนบ้านคำผักกูด 4)โซนบ้านหนองโก-โพธิ์เงิน
ในการจัดงานครั้งนี้ มีโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาชนชาวตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เข้าร่วมขบวนแห่และเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,000 คน

ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ ข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด

Tags: , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด