สถาบันมะเร็งแห่งชาติเสริมเขี้ยวเล็บการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและนักศึกษาแพทย์

อิสานนิวส์ 25 มกราคม 2017 1,843 views
ร้อยเอ็ด / สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีในเขตสุขภาพที่ 7″ เป้าหมายคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 23 มกราคม 2560 นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ฅัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในฐานะหัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมศัลยแพทย์ผ่าตัด นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว นายแพทย์ระพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า และทีมพยาบาลห้องผ่าตัด เดินทางมาเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีในเขตสุขภาพที่ 7″ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยเป้าหมายคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานนี้จะมีการบรรยายในช่วงเช้า และมีการผ่าตัดสาธิตและถ่ายทอดสัญญานมาจากห้องผ่าตัดในภาคบ่าย ทั้งนี้การสาธิตการผ่าตัดจะมีในวันที่ 24 มกราคม ทั้งวันอีกด้วย
นายแพทย์ระวิศักดิ์ เปิดเผยว่า ปัญหาที่สำคัญตอนนี้หลังจากคัดกรอง ก็จะเจอผู้ป่วยระยะต้นของมะเร็งตับ โดยเฉพาะมะเร็งตับชนิดเซลท่อน้ำดีมากขึ้น แต่การผ่าตัดเพื่อหวังผลหายขาดซึ่งเป็นการรักษาหลักยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยรอคิวการผ่าตัดที่นาน ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติเล็งเห็นถึงปัญหานี้เลยจัดทำโครงการและแต่งตั้งทีมงานขึ้นมาช่วยสอนน้องๆที่อยู่ในเขตที่มีปัญหา โดยเฉพาะสัลยแพทย์ให้มีควมรู้ความชำนาญด้านการผ่าตัดให้มากขึ้น ได้เชี่ยวชาญมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดด้วยความปลอดภัย ผลการรักษาก็ดี เรียกว่าเป็นงานหลักของเราที่มาในครั้งนี้
นายแพทย์ระวิศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นจำนวนมาก โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายประมาณร้อยละ 13 ของการตายทั้งหมด โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 9 ล้านคน มะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นกลุ่มมะเร็งที่พบมากที่สุด จังหวัดร้อยเอ็ดพบอัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีสูงสุดของประเทศไทย คือ 59.2 ต่อแสนประชากร ซึ่งภาพรวมของประเทศคิดเป็นอัตรา 22.5 ต่อแสนประชากร

ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ ข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด

Tags: , , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด