หนุนปลูกหญ้าเนเปียร์

ขอนแก่น / นายปรัชญา   ทองแท่งไทย เปิดเผยถึงแผนการพัฒนา เพื่อความกินดี อยู่ดี ของพี่น้องประชาชน ภายหลังได้รับการหย่อนบัตรให้นั่งแท่น นายกเทศมนตรีตำบลวังสวาบ (นายก อบต.) อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ว่าจะเน้นหนักให้ ต.วังสวาบ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง ต.วังสวาบ มีสิ่งดีๆ ที่ยังปิดเงียบยังไม่เปิดเผยต่อนักท่องเที่ยวต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดเข้าไปเยี่ยมชม 

กล่าวคือ  น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดเต่า ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายที่ติดกับอำเภอน้ำหนาว ไม่ว่าจะเป็นถ้ำอุตาหลอ ซึ่งจะทำการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกอย่างหนึ่งคือ ชาว ต.วังสวาบเองมีอาชีพเกษตร เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น โดยปีต่อปีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีผลกำไรเท่าที่ควร ซึ่งตนก็มีพืชพลังงานตัวใหม่ ที่เรียกว่า หญ้าเนเปียร์ ตัวนี้จะเป็นพืชที่จะนำมาสนับสนุนชาววังสวาบได้ปลูก ลักษณะหญ้าตัวนี้จะปลูกง่ายคล้ายกับอ้อย ปลูกง่าย โตเร็ว ตัดได้เร็ว ปีหนึ่งตัดได้ 6 รอบ เพื่อจะได้เป็นรายได้ให้ชาวตำบลวังสวาบได้มั่นคง ได้ดีกว่าปลูกหรือทำสิ่งอื่น ที่จะคอยให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน เช่น ยางพารา ข้าวโพด ข้าว เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะกับพื้นที่ภูเขาเท่าไหร่ ข้าวควรปลูกพื้นที่ลุ่มดีกว่า

ส่วนหญ้าเนเปียร์ ถ้าทำได้ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลวังสวาบ ได้ต่อไป และในส่วนของ อบต.ก็พร้อมรับการถ่ายโอนอำนาจจากหน่วยงานต่างๆ ตอนนี้หน้าจะเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ 3 แล้ว จะใช้ในปี พ.ศ. 2557 จะรับถ่ายโอน เช่น โรงเรียน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วอื่นๆ เข้ามาสังกัด อบต คือ อบต.ต้องบริหารงานที่เพิ่มขึ้น เราต้องเตรียมว่าบุคลากร และความพร้อมด้านกฎหมาย ความพร้อมด้านข้อมูลแก่ชุมชนด้วย และส่วนการบริหารงาน ตนเน้นการบริหารงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน เพื่อร่วมกันเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเติบโต เพื่อเข้าสู่ AEC หรือ อาเซียน ต้องมีการใช้ภาษา และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียนแก่ชุมชน ไม่ใช่ว่าจะเห็นเฉพาะติดธงชาติไว้ตามโรงเรียนต่างๆ แต่เราต้องหัดใช้ภาษา หัดพูดภาษา เราถึงจะคุยกับคนต่างชาติรู้เรื่อง ซึ่งจะเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ผู้นำชุมชน กันต่อไป เพื่อให้มีความรู้เรื่อง AEC มากขึ้น.

ชูไทย วงศ์บุญมี ทีมข่าวอิสานนิวส์ ขอนแก่น

{fcomment}

Share
เขียนโดย กองบรรณาธิการ อิสานนิวส์