มุกดาหารจัดประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2557

มุกดาหาร / วันที่ 18 พ.ย. 2556 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เวลา 10.00 น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการซักซ้อมความเข้าใจการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557 โดยมี นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 ท่านและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  9 17 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ทั่งนี้ ในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรม การจัดนิทรรศการ ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ของจังหวัด การออกร้านนาวากาชาด การประกวดธิดากาชาด และการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ที่สำคัญมีการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรมต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงาน จับจ่ายสินค้าราคาประหยัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชน และร่วมทำกุศลกับร้านนาวากาชาด  บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง 9 17 มกราคม 2557

                                             สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

{fcomment}

Share
เขียนโดย กองบรรณาธิการ อิสานนิวส์