เข้มงวดกวดขันไม่ให้ลักลอบการพนันในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 30 มกราคม 2017 1,330 views

เข้มงวดกวดขันไม่ให้ลักลอบการพนันในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

          นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน สรุปความว่า การพนันทำให้สูญเสียทรัพย์ เป็นหนี้จำนวนมากต้องหาเงินมาใช้หนี้โดยวิธีผิดกฎหมาย เช่น จำหน่ายยาเสพติด ลักขโมย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำดังกล่าวและเกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการลักลอบเล่นการพนัน เช่น หวยเถื่อน ไพ่ ไฮโล เบี้ยโบก พนันบอล เป็นระยะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้นายอำเภอในฐานะผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในหมู่บ้านของตน หากหมู่บ้านใดมีการลักลอบเล่นการพนัน ให้นายอำเภอพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้น

2.ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆ เข้มงวดไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลักลอบเล่นการพนัน หากมีการลักลอบเล่นการพนัน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชารายนั้น

3.ให้ที่ว่าการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และอำเภอ กวดขันในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2487 ให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด

4.ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องดังกล่าวทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

5.ผู้ใดพบเห็นการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4261-4777 หรือสายด่วน 1567 โดยด่วน

6. ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องดังกล่าวทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

 

          สุภาวดี อัมไพพันธ์  ส.สปช.มุกดาหาร

Tags: , , , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด