อีสาน อุตสาหกรรมแฟร์

อิสานนิวส์ 7 กุมภาพันธ์ 2017 3,010 views
ครั้งใหญ่ งานวิจัยภาคการศึกษา ร่วมงาน “อีสาน อุตสาหกรรมแฟร์” 200 บูท
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น, อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น,นครขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ร่วมกันจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN INDUSTRRIAL FAIR 2017)อันเป็นการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรม ต่างๆโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN INDUSTRRIAL FAIR 2017) แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และด้านอื่นๆอีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล ขอบคุณทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)สสปน.และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่สนับสนุนงานและกิจกรรมดีๆของจังหวัดขอนแก่น และโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยกระจายข่าวให้งานเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและผู้สนใจ
นายศักดิ์สิทธ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น (GPP) กว่า 45%มาจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีมากกว่า 1,753 โรงงาน เงินลงทุนกว่า 7 หมื่นล้านบาท มีการจ้างงานกว่า 6 หมื่นคนซี่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยที่เดียวยังไม่นับรวมที่เป็นภาคอุตสาหกรรมบริการ การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคอีสานจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภาคอีสาน โดยเฉพาะเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆถือเป็นเรื่องดีมากๆ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่างๆก็มีความยินดีสนับสนุน ส่งเสริมงานดีๆแบบนี้โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการในจังหวัด และขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงาน นักธุรกิจให้มาร่วมงานเยี่ยมชม เข้าอบรมและฟังเสวนาดีๆในงานนี้ เพื่อต่อยอดความรู้และธุรกิจของตัวเองในโอกาสต่อไปด้วย
ด้านนายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง สสปน.และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานรวมทั้งผู้สนับสนุนท่านอื่นๆเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ช.ทวีจำกัด(มหาชน) บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด บริษัท สตาร์เอ็นจิเนียริ่ง และ Hongshi group บริษัทเจดีพูล(ประเทศไทย) บริบัทเอสพีคอนโทรล พงสหวันกรุ๊ป สปป.ลาว, โรงแรมเจริญธานี กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทห้างร้านต่างๆใน จ.ขอนแก่น
โดยรูปแบบและรายละเอียดการจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.โซนนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ส่วนที่.2. โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ้นค้าและบริการต่างๆของแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซอฟแวร์และICT ของกลุ่ม START UP ,อุตสาหกรรมลอจิสติกส์เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลใหญ่ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมหนัก ก็นำมาแสดงอยู่หน้าศูนย์ประชุมด้วย
รวมถึงงานวิจัยต่างๆจากภาคการศึกษา ก็นำมาแสดงในงานกว่า 200 บูท ส่วนที่ 3. กิจกรรมอบรม สัมมนาหลายหัวข้อ เช่น เสวนา “ทิศทางอุตสาหกรรมภาคอีสาน 2017-2020 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง” “Eco industry 4.0” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม,บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย SMART CITY” โดย พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี การเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) และอีกหลากหลายหัวข้อและตลอดงานก็มีการนัดหมายเจรจาการค้า (Business Matching) ของแต่ละบูทด้วย เพื่อให้การจัดงานประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุด
“ชาวขอนแก่นและชาวอีสานพลาดไม่ได้ พบกันในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์  (E-SAN INDUSTRRIAL FAIR 2017) วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศุนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น” นายอดิเรก กล่าวเชิญชวน.
ชูไทย   วงศ์บุญมี / ข้อมูล/ น.ส.อุมาพร  โพธิ์สุดตา / รายงาน /นที  วงศ์บุญมี / พิมพ์/เมธี สมสีมี/ เรียบเรียง
Tags: , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด