นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ออกรายการสด ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสวท.มุกดาหาร FM 99.25 MHz และ AM 549 MHz

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 8 กุมภาพันธ์ 2017 1,505 views

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ออกรายการสด ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสวท.มุกดาหาร FM 99.25 MHz และ AM 549 MHz

โดยมีประเด็นสนทนาที่สำคัญดังนี้ สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ/ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง/ การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๐/ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร/ กิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ๒ ล้อ ๒ น่อง ท่อง ๒ แผ่นดิน (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) วันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ.๖๐/ พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกัน ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ณ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย/ พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐/ โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (๕ พันล้านบาท) และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา วันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ.๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร

Tags: , , , , ,

ความเห็นล่าสุด