กล้วยไม้ช้างกระ โชยกลิ่นหอมฟุ้ง จัดเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีมัญจาคีรีปี 60

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 8 กุมภาพันธ์ 2017 2,119 views

กล้วยไม้ช้างกระ โชยกลิ่นหอมฟุ้ง จัดเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีมัญจาคีรีปี 60

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ สนาม ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ป่าและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2560 โดยมีนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี
นายสันติกล่าวว่า อำเภอมัญจาคีรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางศาสนสถาน โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น สักการะหลวงปู่ผาง ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขต, สักการะหลวงปู่โส ที่วัดป่าคำแคนเหนือ ซึ่งล้วนเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป, สักการะพระธาตุเจดีย์ศรีโสรโย ที่วัดป่าบ้านขุมดิน ตำบลกุดเค้า, ชม “สิม” (โบสถ์) ที่วัดสระทอง หมู่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า ซึ่งเป็นสิมที่มีอายุมากกว่า 200 ปี และได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า (Award of Merid) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ.2546 ชม “เต่าเพ็ก” หมู่บ้านกอก ที่มักเรียกติดปากว่าหมู่บ้านเต่า, เที่ยวน้ำตกห้วยเข ที่ตำบลคำแคน บนเทือกเขาภูเม็งในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง
ที่สำคัญในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี “กล้วยไม้ป่าช้างกระ” ในเขตอุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกระ วัดป่ามัญจาคีรี จะเริ่มพลัดดอกสวยงาม ส่งกลิ่นหอมฟรุ้งไปทั่วบริเวณ ซึ่งเมื่อ ปี พ.ศ.2547 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้ประกาศให้ “กล้วยไม้ป่าช้างกระ” ณ วัดป่ามัญจาคีรี ซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่าธรรมชาติตระกูลช้างที่มีกลิ่นหอม เป็น Unseen in Thailand ประกอบกับในปีนี้ เรามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้น คือ ทุ่งบัวแดง แห่งบึงกุดเค้า ที่มีดอกบัวแดงขยายพันธุ์แล้วกว่า 100 ไร่ จากพื้นที่ 4,500 ไร่
นายสันติกล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมัญจาคีรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ “กล้วยไม้ป่าช้างกระ” ไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองมัญจาคีรี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของตำบล หมู่บ้านและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลิตผล ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของดีในทุกพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน ออกมาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง ของประชาชนทุกหมู่เหล่า อำเภอมัญจาคีรีจึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ ชาวอำเภอมัญจาคีรี ได้ร่วมกันจัดงานติดต่อกันมาแล้วนับเป็น ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2560 โดยกำหนดให้มีขบวนแห่อันสวยงามตระการตา พิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ มีการจัดนิทรรศการ ออกร้าน แสดงสินค้า OTOP มีการประกวดกล้วยไม้ช้างกระ ประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DENCERCISE & MUSIC AWARD 2017 การประกวดแข่งส้มตำลีลา การประกวดไก่ขนสวยงาม การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดทอเสื่อกก การแข่งขันเซปักตะกร้อ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจัดแสดงมหรสพสมโภชตลอดคืน
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ อำเภอได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ๆ ละ 120,000 บาท บริษัท อิเซกิขอนแก่นใต้ จำกัด จำนวน 10,000 บาท บริษัท นิสสัน เคเคที สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น จำกัด จำนวน 10,000 บาท และบริษัทขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน โดยขอให้ทุกภาคส่วน ได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในอำเภอมัญจาคีรี ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนทั่วไป ที่มาเที่ยวชมงานได้รับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อช่วยกันดูแลอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถาน ที่มีอยู่อย่างมากมาย ในอำเภอแห่งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พันธุ์กล้วยไม้ป่าช้างกระ” ซึ่งเป็นกล้วยไม้คุณลักษณะพิเศษ มีกลิ่นหอมและสีสันสวยงาม สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ที่วัดป่ามัญจาคีรี พร้อมด้วยการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ ทุ่งบัวแดง แห่งบึงกุดเค้า ที่มีดอกบัวแดงขยายพันธุ์ไปแล้วกว่า 100 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบ้านการประกวดการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของชาวอำเภอมัญจาคีรีให้ยืนนานตลอดไป

นที วงศ์บุญมี ทีมข่าวอิสานนิวส์ ขอนแก่น

Tags: , , , ,

ความเห็นล่าสุด