จังหวัดมุกดาหารจัดงาน “มุกดาหาร เทรดแฟร์”

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 5 เมษายน 2017 1,406 views

มุกดาหาร  ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

งาน “มุกดาหาร เทรดแฟร์”

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน “มุกดาหาร เทรดแฟร์”

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/SMEs / Biz Club  ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศให้มีทักษะวิชาชีพที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ  สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการตลาด  การสร้างเครือข่ายมิตรภาพกับผู้ประกอบการผู้ผลิตในจังหวัดอื่น ๆ และผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  กฎหนอจัดงาน  5 วัน  ระหว่างวันที่  3-7 เมษายน  2560  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่  สินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  อาหาร  เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับ  เครื่องสำอางและสมุนไพรจากผู้ผลิตที่เป็น  OTOP / SMEs / Biz Club / วิสาหกิจชุมชน /เกษตรอินทรีย์  รวมทั้งหมด  231 คูหา  ผู้ประกอบการมุกดาหาร 60 คูหา จากจังหวัดอื่น ๆ 4 ภูมิภาค จังหวัดละ 2 คูหา  ซึ่งมาในงานนี้  154 คูหา  และผู้ประการจากประเทศเพื่อนบ้าน  จากแขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก  17 คูหา ทั้งหมดอยู่ในเต้นปรับอากาศ

นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 3 จังหวัด  คือ  สมุทรสาคร  เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  ได้นำผู้ประกอบการมาร่วมแสดงสินค้าที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดมาร่วมแสดงด้วย  45 คูหา  ภายในงานมีกิจกรรมบันเทิง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงดนตรีสากล-ลูกทุ่ง  การจัดงานในครั้งนี้  คาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าของแต่ละท้องที่ไปหากันได้โดยตรง

Tags:

ความเห็นล่าสุด