จังหวัดมุกดาหาร จัดเวทีสภากาแฟ ทุกภาคส่วนร่วมเวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อิสานนิวส์ 21 เมษายน 2017 1,445 views

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ที่ วัดเยียวยากตื่อ (วัดญวณ) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานและร่วมเวทีสภากาแฟ โดยมีรองผู้ว่าราชการ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด และภาคประชาสังคม ร่วมเวทีสภากาแฟ ประจำเดือน เมษายน 2560 โดยเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารในทุกด้าน

     

ทั้งนี้ การเปิดเวทีสภากาแฟในวันนี้ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร สโมสรไลออนส์มุกดาหาร และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดมุกดาหาร โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและจัดเวทีสภากาแฟอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน โดยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกัน

Tags: , ,

ความเห็นล่าสุด