นครพนม ประกอบพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

อิสานนิวส์ 25 เมษายน 2017 1,077 views

นครพนม / วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่บริเวณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทน์ เมื่อปี พ.ศ.2098 ในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก และทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรม เพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดีจนพระชนมายุได้ 15 พรรษา พระองค์จึงได้เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาและในปี พ.ศ.2098  ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลก โดยพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยจากการเสียกรุงให้กับพม่า และทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง เมื่อ พ.ศ. 2126 ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาแม้หงสาวดีจะเพียรพยายามส่งกองทัพเข้ามารบหลายครั้ง แต่ก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง และเมื่อพระบิดาหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต พระองค์ก็ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ซึ่งในขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย ไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี และทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา และเพื่อเป็นการเผยแพร่เชิดชูพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติไทย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

Tags: , , , , , , , , ,

ความเห็นล่าสุด