ครูร้อยเอ็ดได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560

อิสานนิวส์ 2 พฤษภาคม 2017 1,545 views
จ.ร้อยเอ็ด – ครูจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 4 คน  จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี    ประจำปี 2560    
                   
ที่ ห้องประชุมพลาญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560         ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด การออกประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ของครูผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 14 ราย และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน 4 ราย และคณะกรรการฯ ได้นำเสนอเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศนั้น ปรากฏว่าได้รับการประกาศให้ได้รับ   รางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ทั้ง 4 ราย  ประกอบด้วย  นายศักดิ์ศรี วจีภูมิ ครูโรงเรียนเสลภูมิ , นางธัญญา จันทะ ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ,  นางฉลาด ปาโส   ครูโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม และ   นางสาวพนมพร  ชินชนะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ นับเป็นครูดีที่น่ายกย่องและนำไปเป็นเยี่ยงอย่างแก่ครูทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและประเทศต่อไป

ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ ข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด

Tags: , , , , , , , , , , ,

เกาะติด อิสานนิวส์

ความเห็นล่าสุด