ขอนแก่น-กำจัด ตับอักเสบ ให้สิ้นซาก

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 16 กรกฎาคม 2017 1,064 views

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. เป็นประธานเปิดงานให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 “กำจัด ตับอักเสบ ให้สิ้นซาก” โดยมี รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และประธานมูลนิธิรักษ์ตับ พญ.ธนิตา   สุทธิชัยมงคล พญ.สุพัตรา  ศรีขจรจิตร ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ผศ.นพ.โกสินทร์   วิระษร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง พญ.วิเวียน   คลังคลองบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย ภญ.สิรินทิพย์  วัฒนอุดมโรจน์ เภสัชกรชำนาญการ สุดา  พลค้อ พยาบาลชำนาญการพิเศษ รังสี  ฆารไสว พยาบาลชำนาญการพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และประชาชนที่เข้ารับการคัดกรองตรวจโรคตับและรับความรู้จากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 1,000 คน ที่ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

บุญมี วงศ์ชูไทย ภาพ/ข่าวอิสานนิวส์ ขอนแก่น

Tags:

ความเห็นล่าสุด