รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 26 กรกฎาคม 2017 1,349 views

 

มุกดาหาร   ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม  2560  เวลา  11.00 น. นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคะนึงนิตย์  ฤทธิ์สรไกร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารอปท.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนอำเภอหว้านใหญ่  ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่  เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กว้างขวางและต่อเนื่อง โดยการรวมใจของหน่วยงานรัฐและประชาชน เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ได้มีความร่วมมือกันปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560  ในพื้นที่ลาดชันรอบแหล่งน้ำ   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน  พร้อมนำผู้เข้าร่วมงานปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลา  ณ บริเวณพื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิงหนองค้า  ต.ป่งขาม  อ.หว้านใหญ่  จ.มุกดาหาร

Tags:

ความเห็นล่าสุด