ศุลกากรมุกดาหาร จับกุมสินค้าลักลอบและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 13 กันยายน 2017 1,094 views

ศุลกากรมุกดาหาร จับกุมสินค้าลักลอบและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร

13 กันยายน 2560  นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ร่วมกับนายอนุรักษ์ อรรถวิน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร และนรข.ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าลักลอบและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร อันเป็นความผิดตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท   โดยมีของกลางที่เจ้าหน้าที่ทำการจับกุมได้ มี

1.บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6,745 ชิ้น น้ำหนัก 535.5 ก.ก. มูลค่ารวมค่าภาษีอากร     3.06 ล้านบาท

2.ครีมลอกสิวเสี้ยน จำนวน 21,000 ชิ้น น้ำหนัก 21 ก.ก. และแผ่นมาสก์หน้า ยี่ห้อ Ray จำนวน 60,000 ชิ้น น้ำหนัก 90 ก.ก. มูลค่ารวมภาษีอากร 1.6 ล้านบาท

3.กระเทียม จำนวน 153 กระสอบ น้ำหนัก 3,060 ก.ก. มูลค่า 400,000 บาท

การปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ในเดือนสิงหาคม มีการจับกุมการลักลอบหนีภาษีศุลกากร จำนวน 6 คดี ต่ำกว่าเดือนสิงหาคมปีก่อน 10 คดี มูลค่าของกลาง 1.79 ล้านบาท และมีการจับกุมการหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 262,373.38

จากการจัดเก็บรายได้ของด่านศุลกากรมุกดาหาร เดือนสิงหาคม 2560

การจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2560 ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 สามารถจัดเก็บรายได้ศุลกากรและจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น รวม 2,424.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ 59 ทั้งปี 695.62 ล้านบาท การจัดเก็บรายได้ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาด่านศุลกากรมุกดาหาร สามารถจัดเก็บรายได้ศุลกากรรวมทั้งสิ้น 44.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 12.14 ล้านบาท หรือร้อยละ37.20 สูงกว่าประมาณการ 8.87 ล้านบาท (ประมาณการ 35.89 ล้านบาท) หรือร้อยละ 24.73 เนื่องจากการจัดเก็บอากรสินค้านำเข้าที่สำคัญของด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้แก่ สินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป วงจรพิมพ์และสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน  ส่วนในปีงบประมาณ 2560 ใน 11 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 177,052.53 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่านำเข้า 74,596.74 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 102,455.79 ล้านบาท ประเทศไทยได้ดุลการค้า 27,859.04 ล้านบาท ส่วนการปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ในเดือนสิงหาคม มีการจับกุมการลักลอบหนีภาษีศุลกากร จำนวน 6 คดี มูลค่าของกลาง 1.79 ล้านบาท และการปราบปรามหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร มีการจับกุมจำนวน 32 คดี ค่าปรับ 262,373.38  บาท

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด