สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณ ปี 60 เชิดชู ครู “เป็นปูชนียบุคล”ควรค่าน่า ยกย่องและบูชา

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 28 กันยายน 2017 1,124 views

ขอนแก่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณ ปี 60 เชิดชู ครู “เป็นปูชนียบุคล”ควรค่าน่า ยกย่องและบูชา

เมื่อเวลา 12.10 น. วันนี้( 27 ก.ย.)ที่ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายประเสริฐ หอมดี ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู ครู เป็นปูชนียบุคลในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ร้อยความรักถักทอใจ สานใสใยมุทิตาจิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวนกว่า2,000 คนมา ร่วมงาน

โดยมี ดร.ภูมิพันธ์ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพนเพชร อนุกรรมการ กศจ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ผกก.สภ.ห้วยเม็ก และ ดร.เกษร ทองเสน ร่วมเป็นเกียรติ

นายประเสริฐ หอมดี ศึกษาธิการภาค 12 กล่าวว่ารู้สึกและยินดีกับทุกท่านกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้ต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการที่ทุกท่านได้ต้อสู้ กับความไม่รู้หนังสือของเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อให้เด็กๆได้อ่านออกเขียนได้ ท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจกำลังสติปัญญา เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นในตัวศิษย์ ให้เป็นคนดีของสังคม และในส่วนของลูกจ้างประจำ

“ท่านก็เป็นฝ่ายสนับสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข การพัฒนาการศึกษาของชาติ จะให้ดีมีคุณภาพได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกท่านจงภูมิใจในความสำเร็จที่ท่านได้มีโอกาสมายืนอยู่ ณ หลักชัยที่ 60 ได้อย่างสง่างาม”

ดร.ภูมิพันธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 25610 กล่าวว่า เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุราชการ และการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ได้มีขวัญกำลังใจและเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า สามารถเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ

ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในสังกัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน , ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน , ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 คน ,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน ,ครูผู้สอน จำนวน 102 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน

“ผลที่คาดว่าจะได้รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ทุกคนได้รับการแสดงมุทิตาจิต จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนข้าราชการและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ได้นำแนวทางความรู้ประสบการณ์ ที่ได้รับใช้กับการดำรงตนหลังเกษียณ ได้อย่างมีความสุขตลอดไป” ดร.ภูมิพันธ กล่าว

 

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด