จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 26 ธันวาคม 2017 1,083 views

จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันนี้ (26 ส.ค.60) เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบเกียรติแก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ เสร็จแล้วปล่อยขบวนรณรงค์

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเผชิญเหตุรับมือจากภัยพิบัติ เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุมีส่วนสำคัญทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกว่า 300 คน ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ และกำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างจริงจัง กำหนดห้วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกับภูมิลำเนา และสังสรรค์รื่นเริงท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละจังหวัดไม่เกินช่วงระยะเวลาเดียวกันของเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 71 ครั้งผู้บาดเจ็บ 79 คนและผู้เสียชีวิต 6 คน โดยจัดตั้งด่านตรวจบูรณาการมีจำนวน 34 จุดบนถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนทางหลวงชนบท จุดบริการ 175 จุด และด่านชุมชน 1,783 จุด คิดเป็นร้อยละ 84 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 2,120 หมู่บ้าน

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

ขอบคุณ ปชส.จ.สุรินทร์

Tags:

ความเห็นล่าสุด