มุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เปิดเสวนาชี้แจงเงินไม่ได้สูญหาย

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 17 มกราคม 2018 1,563 views

มุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร เปิดเสวนาชี้แจงกรณีสมาชิกไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนคณะกรรมการบริหารงานไม่โปร่งใส ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61  ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารกว่า 1,000 คน เข้าร่วมเสวนาสหกรณ์พบสมาชิกสหกรณ์ สืบเนื่องจากการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีสมาชิกบางกลุ่ม บางหน่วยที่ยังไม่รับทราบ เข้าใจในผลการดำเนินงาน ทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และให้สมาชิกได้รับข้อเท็จจริง ในผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด  เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบที่มี พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ในระบบบัญชีอย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยเฉพาะคำว่า หนี้สงสัยจะสูญ รูปแบบการติดตามทวงหนี้ รูปแบบการหักเงินเพื่อนำมาใช้หนี้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายของละปีแต่อย่างไร

นายวัชระพงษ์ วิกัลป์ปาว์ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์บางส่วนไม่เข้าใจก็เลยไปทำการร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการตั้งเผื่อหนี้จะสูญ เนื่องจากว่าเป็นระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ปี 2544 สหกรณ์จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็คือกันรายได้บางส่วนไม่ให้มันสูญ เผื่อมันจะสูญเป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร จะต้องไปติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ในส่วนที่กันไว้ ไม่ใช่เป็นการตัดหนี้สูญ อย่างที่สมาชิกบางส่วนเข้าใจ

นายวัชระพงษ์ วิกัลป์ปาว์ทัศคร กล่าวต่อไปอีกว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร มีการทุจริตหรือไม่นั้น กำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการตั้งหนี้สูญทำให้เงินปันผลลดลง จากรายได้ที่เข้ามาไม่เอามาคำนวณมันเป็นค่าใช้จ่าย กันออกมาแต่ตัวเงินยังอยู่ในระบบสหกรณ์

จากที่เป็นข่าวในโซเซียลว่ามีเงินหายไป 100 – 200 ล้านบาทนั้น ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างไร มีการเข้าใจผิด สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่แสวงหากำไร วัตถุประสงค์จะไม่เหมือนกับบริษัท วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนคือ ผลกำไรสูงสุดของผู้ถือหุ้น ส่วนวัตถุประสงค์ของสหกรณ์จะอยู่ในมาตรา 33 ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ คือส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิก โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีคำว่ากำไร หรือสรุปง่ายคือ สหกรณ์ทุกแห่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยสมาชิก

นายวิรัตน์ ภานนท์  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร / รองนายทะเบียนสหกรณ์ กล่าวว่า เพิ่มเติมการตั้งทางบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญก็ประมาณ 500 กว่าบัญชี ซึ่งมีการผิดไม่ส่งชำระหนี้ได้ประมาณ 20 กว่าราย คิดเป็น 3% ซึ่งปีต่อมามีการตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้สินของสมาชิก ที่ไม่สามารถส่งเงินชำระหนี้ได้เป็นรายตัว เพื่อให้มีรายได้กลับคืนมาก็จะเป็นกำไรของปีนี้ ซึ่งในปีต่อไปก็อาจจะมีกำไรเป็น 2 เท่า

ด้านนายพายัพ ไตรยวงศ์ ทนายความประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร กล่าวว่า ในส่วนของหนี้ NPL  ที่ไปสำรองหนี้สงสัยจะสูญแล้วภาระที่ทำไปแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกที่เราให้ออกไป ก็ไปฟ้องร้องบังคับคดี ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ออกก็มาปรับโครงสร้างหนี้ ให้การชำระหนี้ตามระบบของสหกรณ์ ถ้ามันฟื้นขึ้นมาได้ ในส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญก็จะหายไป มีส่วนหนึ่งกำลังติดตามทวงหนี้ ทำอย่างไรที่จะไม่ให้สหกรณ์กระทบกระเทือน และสมาชิกก็จะไม่เดือดร้อน ก็อาจจะต้องการแปลงสัญญา จากสัญญา NPL  เป็นสัญญาใหม่ โดยเรียกหลักประกันเข้ามาเพิ่ม หรือว่าอาจจะต้องมารวมสัญญา ถ้าหากมีสัญญาก็อาจะแนะนำให้ทางสหกรณ์ดำเนินการรวมสัญญา เพื่อจะให้เดินได้ผ่อนได้ ในส่วนที่ไม่ได้จริง ๆ จำเป็นต้องฟ้องร้องบังคับคดี ยึดทรัพย์เข้ามาเป็นรายได้ของสหกรณ์ต่อไป.

Tags:

ความเห็นล่าสุด