ศุลกากรภาคที่ 2 จับสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า และยาเพิ่มขนาดเพศชายมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้าม และเป็นสินค้าต้องควบคุมในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 18 มกราคม 2018 1,883 views

ศุลกากรภาคที่ 2 จับสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า และยาเพิ่มขนาดเพศชายมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้าม และเป็นสินค้าต้องควบคุมในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 18 ม.ค 61 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด ได้สั่งการนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ดำเนินการวางแผนจับกุมสินค้าต้องห้ามนำเข้า และตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ด้านนายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี กล่าวว่า ผลการดำเนินการช่วงหลังปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา ด่านศุลกากรมุกดาหาร สามารถจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงต้องห้ามนำเข้า ประเภทบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมจำนวน 12,230 ชิ้น และยาเม็ดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย (BB-MAXX) จำนวนรวม 34,800 เม็ด นําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า เป็นสินค้าต้องห้ามและเป็นสินค้าต้องควบคุมในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นความผิดตามมาตรา 5 วรรค (1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า2522 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงข้อห้าม ตามมาตรา 244 166 และมาตรา 252 พระราชบัญญัติศุลกากร พ. ศ. 2560 การดำเนินการตรวจจับของด่านศุลกากรมุกดาหารในครั้งนี้ ได้ของกลางรวมจำนวน 47,030 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าของกลางตามราคาและค่าภาษีอากร เป็นเงิน 9,118,214 บาท หากนำออกไปขายในท้องตลาดจะมีมูลค่าสูงอีกเท่าตัวหรือประมาณ 16,895,000 บาท

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225  ขอบคุณ  อนุศักดิ์  แสนวิเศษ

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด