4 ผวจ. อีสาน มุกดาหาร-นครพนม-ยโสธร-ศรีสะเกษเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องอิสานตลอดปี

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 25 มกราคม 2018 2,318 views

4 ผวจ. อีสาน มุกดาหาร-นครพนม-ยโสธร-ศรีสะเกษเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องอิสานตลอดปี

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี 2561 ณสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานด้านท่องเที่ยวและผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอิสาน ร่วมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางนักท่องเที่ยวไทยและเทศล้นหลามตลอดงาน ประมาณ 687,783 คน (เพิ่มขึ้นจากเดิม 54,713 คน) คาดมีเม็ดเงินสะพัดจากยอดขาย ร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน5 ภาค ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2561 ช่วงระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 รวมยอดประมาณ 123 ล้านบาท แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 36 ล้านบาท ภาคอีสาน 30 ล้านบาท ภาคกลาง 25 ล้านบาท ภาคใต้ 18 ล้านบาท ภาคตะวันออก 14 บาท

4 ผู้ว่าราชการจังหวัดอิสาน ประกอบด้วย ผวจ.ยโสธร, ผวจ.ศรีสะเกษ, ผวจ.นครพนม และ ผวจ.มุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวจังหวัดพร้อมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี รับปีการท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดยโสธร ได้นำเสนองานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จ.ยโสธร ปี 2561 ที่จะมีขึ้น 25-28 ก.พ.นี้ และยโสธรเที่ยวได้ทั้งปี ด้าน ผวจ.ศรีสะเกษ ชูเทศกาลงานเทศกาลดอกลำดวน, จังหวัดจังหวัดนครพนม ท่องเที่ยว 3 ดีเที่ยวได้ทั้งปี และจังหวัดมุกดาหาร ชูมุกดาหาร 36 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเวทีแถลงข่าวหมู่บ้านภาคอิสานในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2561 เผยว่า ปี 2561 มุกดาหาร จะครบ 36 ปีของการก่อตั้งเป็นจังหวัด หลังแยกตัวออกมาจากจังหวัดนครพนม เมื่อปี 2525 จึงเปิดตัวแคมเปญ 36 ปี ของดีจังหวัดมุกดาหาร เป็นการขับเคลื่อนโครงการวาระจังหวัด “36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร” โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้ 36 กิจกรรม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย

” มั่นคง ” สร้างความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมาย โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่, ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่, จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม, การพัฒนาเมืองสมุนไพร ฯลฯ

” มั่งคั่ง ” กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ ให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์, พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมือง พัฒนาสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าหมักโคลน, ปรับปรุงวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์(วัดพระใหญ่), ติดตั้งระบบแสงสีสะพานมิตรภาพ 2 และปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พัฒนากิจกรรมด้านท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารผ่านการตลาด เช่น วิ่งมาราธอน, ปั่นจักรยาน 2 ล้อ 2 น่องท่อง 2 แผ่นดิน (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต), แข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย (The Great Mekong Bike Ride 2018), จุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่

” ยั่งยืน ” การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมโครงการที่มุ่งพัฒนาภายใต้โครงการศาสตร์พระราชาเพื่ออนาคต, การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการน้ำ, สร้างพลังงานทดแทน เป็นต้น

จังหวัดมุกดาหาร เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ มีความเก่าแก่ มีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขง และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทัศนียภาพ ธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ อันได้แก่ วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง มโนภิรมย์, วัดโพธิ์ศรี, อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก, วัดสองคอน(7บุญราศี), อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ, ตลาดอินโดจีน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์ของ 8 ชนเผ่า จากโครงการ “36 ปี ของดีจังหวัดมุกดาหาร ” โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ตลอดปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร ได้เตรียมกิจกรรม งานประเพณีรอรับให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวครบทุกเดือน

เดือนกุมภาพันธ์ งานรำลึก 111 ปี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการที่มุกดาหาร, เทศกาลตรุษจีนเวียดนามโพ้นทะเล, ปั่นจักรยานท่องเที่ยว 2 ล้อ 2 น่องท่อง 2 แผ่นดิน (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

ปี 2561 นี้ ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จากตัวเมืองขึ้นเหนือไปที่อำเภอหว้านใหญ่ระยะทางเรียบริมโขงประมาณอึดใจ ชมโบสถ์คริตจักรวัดสองคอน (7บุญราศี) วัดมโนภิรมย์ วัดโพธิ์ศรี เก่าแก่นับร้อยปี ขับรถเลาะเรียบริมโขง 25 กม. ก็จะถึงอำเภอธาตุพนม ที่ตั้งขององค์พระธาตุพนม แหล่งธรรมมะอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ แล้วอย่าลืมกลับมาพักที่มุกดาหาร ซื้อของฝากที่ตลาดอินโดจีน ขับรถขึ้นภูบูชาพระใหญ่ ที่มองเห็นทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อมโยงสายใยไทย – ลาว +++

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด