ร้องขอความเมตตาจังหวัดสู่รัฐบาลเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 25 มกราคม 2018 1,816 views

ร้องขอความเมตตาจังหวัดสู่รัฐบาลเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า

ชาวบ้านสองคอน ต.ป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ ร้องขอความเมตตาเปิดจุดผ่อนปรน ด่านประเพณีท้องถิ่น ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตร และค้าขายระหว่างชายแดนไทย – ลาว เปิดช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว เพื่อปากท้องชาวบ้านในชนบท

เมื่อวันที่ 24 ม.ค 61 นายไชบัญชา ว่องไว กำนันตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 ม. 10 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นำประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือในรัฐบาลเปิดจุดผ่อนปรนด่านประเพณีมุกดาหาร พร้อมเปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมประชาคมชาวบ้านหว้านใหญ่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 และมติที่ประชุมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แพทย์ประจำตำบลหว้านใหญ่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ในที่ประชุมต่างต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ในระดับอำเภอ โดยร้องขอความเมตตาจากทางจังหวัด หรือหน่วยงานที่มีอำนาจและรับผิดชอบ ขอให้มีการผ่อนผันอนุญาตให้มีการข้ามไป – มา หาสู่กันของพี่น้องไทย-ลาว ฉันบ้านพี่เมืองน้อง ตามช่องทางด่านธรรมชาติหรือด่านประเพณี ตามที่หมู่บ้านชุมชนได้กำหนดขึ้น ดังในอดีตที่ผ่านมา เพื่อการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันตามฤดูกาล จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรระดับรากหญ้า มีงานทำมีรายได้ ประชาชนรากหญ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองชายแดน ตามยุทธศาสตร์ของชาติ จนบัดนี้ด่านผ่อนปรนประเพณี ก็ยังไม่สามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้

DCIM107MEDIADJI_0020.JPG

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้เปิดจุดผ่อนปรนด่านประเพณีมาตั้งแต่ปี 2547 และถูกคำสั่งปิดเมื่อปี 2557 หลังคำสั่งปิดด่านได้ส่งผลกระทบไปทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวชุมชนในภูมิภาคระดับรากหญ้าเสียหาย (รัฐบาลทุ่มเงินนับ1,000 ล้านกระตุ้น) เมื่อมีคำสั่งให้ปิดด่าน ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองฝั่งโขง ไม่สะดวกในการติดต่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร ทั้งการดูแลรักษาคนไข้ ปัจจุบัน สปป.ลาวก็พร้อมเปิดจุดผ่อนปรน ด่านประเพณีตามที่เคยปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกส่วนต่างทราบดี จึงไคร่ขอความอนุเคราะห์ให้รัฐบาลลุงตู่ เมตตาชาวบ้านได้เปิดจุดผ่อนปรนด่านประเพณี อำเภอหว้านใหญ่ มุกดาหารให้ด้วย

DCIM107MEDIADJI_0040.JPG

DCIM107MEDIADJI_0036.JPG

DCIM107MEDIADJI_0031.JPG

DCIM107MEDIADJI_0008.JPG

DCIM107MEDIADJI_0003.JPG

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด